మీరాబాయి – Sant Mirabai Information in Telugu

Sant Mirabai Information in Telugu

Sant Mirabai Information in Telugu మీరాబాయి హిందూ ఆధ్యాత్మిక కవయిత్రి, గాయకురాలు, శ్రీకృష్ణుని భక్తురాలు. 16వ శతాబ్ధకాలంలో ఉత్తర భారతదేశ హిందూ సాంప్రదాయంలో పేరొందిన భక్తురాలుగా …

Read more

గుర్రం – Horse Information in Telugu

Horse Information in Telugu

Horse Information in Telugu గుర్రము (ఆంగ్లం Horse) ఒక వేగంగా పరుగులెత్తే జంతువు. మానవుడు సుమారు క్రీ.పూ 4500 నుంచే గుర్రాలను మచ్చిక చేసుకోవడం నేర్చుకున్నాడు. …

Read more

తబలా – Tabla Information in Telugu

Tabla Information in Telugu

Tabla Information in Telugu తబలా లేదా తబ్లా (ఆంగ్లం :The tabla) (హిందీ: तबला, তবলা, ఉర్దూ: تبلہ తబ్లా) భారత శాస్త్రీయ సంగీతానికి చెందిన …

Read more

బోయర్ మేక – Boer Goat Information in Telugu

Boer Goat Information in Telugu

Boer Goat Information in Telugu బోయెర్ మేక ఆఫ్రికా నుండి వచ్చింది. బహుశా, కాబట్టి, అది సులభంగా వేడి బదిలీ మరియు నిర్బంధ పరిస్థితులకు అనుకవగల …

Read more

గెలీలియో గెలీలి – Galileo Galilei Information in Telugu

Galileo Galilei Information in Telugu

Galileo Galilei Information in Telugu గెలీలియో గెలీల ఇటలీకు చెందిన ప్రముఖ భౌతిక శాస్త్రవేత్త, గణితజ్ఞుడు, భౌగోళిక శాస్త్రజ్ఞుడు, తత్వవేత్త. టెలీస్కోపు (దూరదర్శిని) ను వాడుకలోకి …

Read more

వినాయక చవితి – Ganesh Chaturthi Information in Telugu

Ganesh Chaturthi Information in Telugu

Ganesh Chaturthi Information in Telugu వినాయక చవితి భారతీయుల అతిముఖ్య పండుగలలో ఒక పండగ. పార్వతి, పరమేశ్వరుడు కుమారుడైన వినాయకుని పుట్టినరోజునే వినాయక చవితిగా జరుపుకుంటారు. …

Read more

అజంతా గుహలు – Ajanta Caves Information in Telugu

Ajanta Caves Information in Telugu

Ajanta Caves Information in Telugu మహారాష్ట్ర లోని అజంతా గుహలు రాతి శిల్పకళను కలిగిన గుహ నిర్మాణాలు. ఇవి సుమారుగా క్రీ.పూ. రెండవ శతాబ్దము నకు …

Read more

కారెట్ – Carrot Information in Telugu

Carrot Information in Telugu

Carrot Information in Telugu కారెట్ ఒక ఒక దుంప కూర. సాధారణంగా నారింజ రంగులో ఉంటాయి. అయితే ఊదా, నలుపు, ఎరుపు, తెలుపు, పసుపు రంగులలో …

Read more

కప్ప – Frog Information in Telugu

Frog Information in Telugu

Frog Information in Telugu కప్ప లేదా మండూకం శాలూకము (ఆంగ్లం: frog) అనూర (గ్రీకు భాషలో “తోక-లేకుండా”, an-, లేకుండా oura, తోక), క్రమానికి చెందిన …

Read more