గురువు విద్యార్థి సంబంధం వ్యాసం Guru Shishya Relationship Essay in Telugu

1.7/5 - (119 votes)

Guru Shishya Relationship Essay in Telugu ఉపాధ్యాయ-విద్యార్థుల అనుబంధం చాలా గౌరవప్రదమైనది. ప్రతి విద్యార్థి తమ గురువుకు తగిన గౌరవం ఇవ్వాలి. ఈ వ్యక్తి నుండి మనం ప్రతిదీ తెలుసుకోవచ్చు మరియు నేర్చుకోవచ్చు. కాబట్టి, మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సంబంధం యొక్క లోతును చూడాలి. అందుకే నేటి వ్యాసం ఉపాధ్యాయుడు మరియు విద్యార్థి మధ్య సంబంధాన్ని గురించి.

Guru Shishya Relationship Essay in Telugu

గురువు విద్యార్థి సంబంధం వ్యాసం Guru Shishya Relationship Essay in Telugu

మన ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో తల్లిదండ్రులే మొదటి గురువులు. తల నిమురుతూ నిజాయితీగా నడవడం నేర్పేది వీరే. మనం మంచి వ్యక్తులుగా ఉండటాన్ని మన తల్లిదండ్రుల నుండి నేర్చుకుంటాము. అప్పుడు పాఠశాల కళాశాల యొక్క అకడమిక్ డిగ్రీ వస్తుంది. అక్కడ మనకు కొత్త ఉపాధ్యాయులు లభిస్తారు. అవి మనకు పాఠాలు నేర్పుతాయి.

ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో ఉపాధ్యాయుడు భగవంతుని వరం లాంటివాడు. మన కంటితో భగవంతుని చూడలేము. కానీ, తల్లిదండ్రుల తర్వాత మన గురువులు మన గౌరవ స్థానంలో ఉంటారు. విద్యార్థి జీవితంలో ఉపాధ్యాయుని పాత్ర విశిష్టమైనది.

ఉపాధ్యాయులంటే కేవలం చదువు మాత్రమే కాదు. అయితే మనలో చాలా మంది అకడమిక్‌గా బోధించే వారిని ఉపాధ్యాయులుగా భావిస్తారు. కానీ, అది సరైనది కాదు. ఏ మనిషి నుంచి తెలియనివి నేర్చుకుంటే ఆ మానవుడే మనకు గురువు, ఒక్కరోజు అయినా. అతని వల్ల మనకు తెలియని విషయాలు తెలిశాయి. అలాంటప్పుడు మనం కేవలం అభ్యాసకులమే. కాబట్టి, ఏ సమయంలోనైనా, మనం ఎవరికైనా విద్యార్థి కావచ్చు మరియు వారితో మా ఉపాధ్యాయ-విద్యార్థి సంబంధం అభివృద్ధి చెందుతుంది.

ప్రతి విద్యార్థి మరియు ఉపాధ్యాయుల మధ్య స్నేహపూర్వక సంబంధం ఉండాలి. ఒక అభ్యాసకుడు అర్థం చేసుకోకపోతే లేదా ఏదైనా నేర్చుకునేటప్పుడు తప్పు చేస్తే, అతను భయపడకుండా తన గురువుకు చెప్పడానికి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఈ విధంగా, విద్యార్థి సబ్జెక్టును మరింత విధాలుగా అర్థం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. గురువు కూడా అతనికి విషయం బోధించగలడు.

ఈ సంబంధం రెండు వైపుల నుండి సమానంగా ఉండాలి. విద్యార్థి గురువును గౌరవించినట్లే, ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థి పట్ల ఆప్యాయత, ప్రేమను అందించాలి. అప్పుడే ఉపాధ్యాయ-విద్యార్థుల అనుబంధం సంపూర్ణమవుతుంది.


Share: 10

Hi, I am a B.A. student. On this blog, you will find essays, speeches, good thoughts, and stories to read. If you also want to write a story, you can write it on our blog.